Sponsors

                             

北京朝元时代科技有限公司                  北京格瑞纳电子产品有限公司

                     
北京合众天创机电设备有限公司              北京金山顶尖科技股份有限公司

                   
北京康邦科技股份有限公司                  北京正天恒业数控技术有限公司 

                           
大连机床集团有限责任公司                    机器时代(北京)科技有限公司

                 
杭州先临三维科技股份有限公司                  昆山巨林科教实业有限公司

                 
   Shapetizer网站                         苏州新火花机床有限公司


浙江海特智能科技有限公司